top of page

Zmienne w Pythonie


pudełko - zmienna, kot - informacja

Zmienne


Wstęp

W tej lekcji dowiemy się, jak przechowywać dane, oraz poznamy podstawowe typy danych.


Zmienne

Zmienne służą do przechowywania danych. Intuicyjnie możemy myśleć, że są one pudełkami o ustalonych nazwach, w których przechowywane są informacje. Każda zmienna musi mieć unikalną nazwę, za pomocą której będziemy się do niej odwoływali. Nazwa może zawierać małe i duże litery, znaki podkreślenia oraz cyfry, jednak nie może zaczynać się od cyfry. Lepiej nie używać polskich znaków, ponieważ nie każdy edytor dobrze radzi sobie z ich obsługą. Przykładowe nazwy zmiennych to: imie, wzrost lub dataurodzenia. Wielkość liter ma znaczenie - wiek i Wiek to dwie różne zmienne. Ważne, aby nazwa, którą wybierzemy, opisywała, co w danej zmiennej jest przechowywane.


Zmienne mogą przechowywać m.in.:

  • liczby całkowite (ten typ nazywamy int od angielskiego słowa integer),

  • liczby rzeczywiste (float),

  • napisy (str).

Operator przypisania

Do nadania wartości zmiennej używamy operatora =. Po lewej stronie zapisujemy nazwę zmiennej, a po prawej stronie wartość, którą jej przypisujemy. Przykładowo, program:


wiek = 20
wzrost = 1.75
imie = "Adam"
 

utworzy trzy zmienne:

  • "wiek" - przechowującą liczbę całkowitą (int);

  • "wzrost" - przechowującą liczbę rzeczywistą (float), gdzie część ułamkową zapisujemy po kropce;

  • "imie" - przechowującą napis (str), który podajemy w cudzysłowie.

Odwołanie do zmiennej (odczytywanie jej wartości) odbywa się poprzez podanie nazwy. Możemy odwoływać się tylko do zmiennych, które istnieją, czyli takich, które wcześniej utworzyliśmy. Spójrzmy na przykładowy program, który oblicza pole prostokąta:


bok1 = 3
bok2 = 4
pole = bok1 * bok2
print(pole)
 

Przy obliczaniu wartości zmiennej "pole" odwołujemy się do zmiennych "bok1" i "bok2". Zauważmy, że zmienne mogą być częścią działań. Wówczas w miejsce nazw zmiennych zostają podstawione ich wartości. Powyższy program wypisze:


12
 

Konwersja między typami

Poznaliśmy dwa typy liczbowe (int i float), typ napisowy (str) oraz podstawowe działania na nich. Załóżmy, że mamy dwie liczby: pierwszą w zmiennej liczbowej, drugą w zmiennej napisowej. Chcemy obliczyć ich sumę. Przykładowo:


liczba = 5
napis = "12"
 

Niestety nie możemy wykonać działania liczba + napis, ponieważ Python nie obsługuje operacji dodawania liczby i napisu. W takiej sytuacji powinniśmy ustalić wspólny typ obu wartości. Do przekonwertowania wartości zmiennej:

  • w liczbę całkowitą służy funkcja int(x) - w nawiasie podajemy wartość x, którą chcemy przekonwertować;

  • w liczbę rzeczywistą służy funkcja float(x);

  • w napis służy funkcja str(x).

Zatem rozwiązaniem w tym przypadku może być instrukcja:


print(liczba + int(napis))
 

Na ekranie zobaczymy wynik:


17
 

Gdybyśmy przekonwertowali liczbę na napis:


print(str(liczba) + napis)
 

to na ekranie zostanie wypisane:


512
 

Znak plusa dla dwóch słów jest operatorem konkatenacji (sklejania).

 

Trenuj z nami!

example lesson on codeforia

Pisanie programów jest bardzo ważnym elementem nauki programowania. Możesz to robić rozwiązując zadania (mikroprojekty) dostępne na naszej platformie edukacyjnej Codeforia. Rozwiązania są sprawdzane automatycznie, a po chwili od wysłania kodu dowiesz się, czy jest ono poprawne, czy wymaga zmian. Zapraszamy również na regularne zajęcia online, gdzie będziesz mógł/mogła rozwijać się pod okiem doświadczonego trenera.

Zobacz nasze dostępne kursy.

Comments


Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

bottom of page