top of page
matura.jpg
2 (1).png
zajecia.png
zajecia.png

Matura z informatyki

Kompleksowe przygotowanie do matury rozszerzonej z informatyki.

wiek.png

WIEK

16-19 lat

2 (1).png

TRYB

online

cena.png

KOSZT

40 zł za godz. lekcyjną

zajecia.png

JAK CZĘSTO?

1x w tygodniu (2 x 45 min)

Wypróbuj nas! Możliwość bezpłatnej rezygnacji po pierwszych zajęciach.

NAJBLIŻSZE KURSY STARTUJĄ

15 WRZEŚNIA 2023

piątki 18:30-20:00

online

17 WRZEŚNIA 2023

niedziele 10:00-11:30

online

29 PAŹDZIERNIKA 2023

niedziele 15:00-16:30

online

Program kursu

1.webp

Blok 1 - Teoria

 • Komputer i jego części.

 • Sieci komputerowe (terminologia, topologie sieci, protokół IP, obliczenia związane z adresami IP, maskami podsieci, adresem sieci).

 • Grafika komputerowa (podstawowe modele barw, własności grafiki rastrowej i wektorowej, podstawowe formaty plików graficznych).

 • Bezpieczeństwo (zagadnienia przestępczości komputerowej).

 • Licencje, normy prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych.

 • Złożoność obliczeniowa i pamięciowa algorytmów, własności algorytmów.

 • Zapis algorytmu w postaci pseudokodu, listy kroków lub za pomocą języka C++ / Python.

 • Błędy numeryczne obliczeń, błąd względny i bezwzględny.

 • Odwrotna notacja polska.

6.webp

Blok 2 - Programowanie i algorytmika

 • Podstawowe konstrukcje programistyczne w języku C++ lub Python (pętle, warunki, funkcje, tablice jedno i wielowymiarowe, instrukcje wejścia i wyjścia, operacje na plikach).

 • Rekurencja, podejście zachłanne, metoda „dziel i zwyciężaj”.

 • Systemy liczbowe (m.in. system dwójkowy, szesnastkowy), zamiana liczb pomiędzy systemami, schemat Hornera.

 • Liczby pierwsze i doskonałe, rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, NWD i NWW (algorytm Euklidesa), liczby Fibonacciego.

 • Algorytmy sortowania (bąbelkowe, przez wybór, przez wstawianie, przez scalanie, szybkie, kubełkowe).

 • Algorytmy numeryczne (obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego, wyznaczanie miejsc zerowych funkcji, obliczanie pola obszarów zamkniętych).

 • Algorytmy tekstowe, palindromy, wyszukiwanie wzorca w tekście.

 • Algorytmy szyfrowania (takie jak szyfr Cezara, przestawieniowy).

3.webp

Blok 3 - Arkusz kalkulacyjny

 • Importowanie danych do arkusza kalkulacyjnego w programie Excel.

 • Wykorzystywanie wbudowanych formuł.

 • Budowanie złożonych formuł, wykorzystywanie formuł warunkowych.

 • Przetwarzanie i analiza danych, odpowiadanie na zapytania.

 • Tworzenie symulacji, zapisywanie algorytmów.

 • Tworzenie wykresów, obrazowanie zależności funkcyjnych.

 • Funkcje bazodanowe.

10.webp

Blok 4 - Bazy danych

 • Importowanie danych do bazy danych w programie Access.

 • Projektowanie relacyjnej bazy danych, tworzenie tabel i relacji pomiędzy nimi.

 • Tworzenie zapytań, kwerend i raportów.

 • Wyszukiwanie danych poprzez odwrócenie problemu, wyjątki.

 • Agregowanie danych.

 • Kwerendy krzyżowe.

 • SQL (składnia, tworzenie zapytań).

ODKRYJ
KOLEJNE 
KURSY

python-z.jpg

Poznaj zaawansowane konstrukcje Python, które usprawnią Twoje programy.

45 zł za lekcję

cena.png

Zaawansowany Python

algo.jpg

Algorytmika

Poznaj algorytmy, które zmieniają świat. Wykorzystaj je w swoich projektach lub podczas konkursów.

45 zł za lekcję

cena.png

Co nas wyróżnia?

Kadra i indywidualne podejście

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, którzy odnosili sukcesy w konkursach informatycznych. 

Małe grupy

Zajęcia odbywają się w małych 8-12 osobowych grupach.

Wyniki

Średni wynik kadry z egzaminu maturalnego wynosi 98%.

Materiały

Do nauki wykorzystujemy autorskie materiały.

Stały kontakt

Uczniowie mają stały kontakt z trenerami na platformie Discord.

Odrabianie zajęć

Możliwość odrabiania nieobecności
na zajęciach.

Trenerzy

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych korepetytorów, finalistów i laureatów byłych olimpiad (średni wynik kadry z egzaminu maturalnego wynosi 98%).

zdj-013.jpg

Przemysław Dominikowski

Koordynator zajęć maturalnych

kuba-006.jpg

Kuba Ornatek

Trener matura z informatyki

135479432_3621485811276132_8846680577082912674_n.png

Krzysztof Kiljan

Trener matura z informatyki

Odkryj pasję do programowania.

bottom of page