top of page

Konkurs Logia

Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Laureaci konkursu są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej (automatycznie maksymalny wynik). Więcej informacji na stronie: logia.oeiizk.waw.pl/

logia.png

Proponowana ścieżka kursów:

OIJ (Olimpiada Informatyczna Juniorów)

Olimpiada Informatyczna Juniorów jest olimpiadą przedmiotową. Laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani do wybranej przez siebie publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od innych kryteriów kwalifikacyjnych. Więcej informacji na stronie: www.oij.edu.pl

logo_oij.png

Proponowana ścieżka kursów:

OI (Olimpiada Informatyczna)

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Laureaci i finaliści Olimpiady (około 100 osób) są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Więcej informacji na stronie: www.oi.edu.pl

logo_oi.png
logo_oi.png

Proponowana ścieżka kursów:

Dołącz do grona olimpijczyków.

bottom of page