top of page

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych podanych w ramach Kursów Programowania prowadzonych pod adresem domeny: www.jacektomasiewicz.pl. Administratorem danych osobowych jest firma Jacek Tomasiewicz, NIP 542-307-82-71 (dalej jako Administrator).

Dane osobowe i cele

Administrator zbiera dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu) Użytkowników w celu:

  • przetwarzania zamówień Użytkowników, 

  • w celu prowadzenia korespondencji z Użytkownikami, 

  • w celu informowania o postępach w nauce,

  • w celu wysyłania informacji dotyczących kursów.


Korzystanie z Serwisu i przekazywanie swoich danych Administratorowi jest w pełni dobrowolne. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie Administratora w celu wykonania umowy, dostarczenia produktu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej (w tym publikowanie sukcesów uczniów na stronie) lub obsługi Użytkownika. Administrator zawsze prosi o minimalny zakres danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania usługi bądź udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi Serwisu.

 

Administrator może zbierać informacje dotyczące korzystania przez Użytkownika z serwisów WWW firmy Jacek Tomasiewicz, wykorzystując do tego różne techniki, w tym informacje z plików cookies.

Decyzje Użytkownika

Po zgromadzeniu przez Administratora danych osobowych Użytkownika, Użytkownik może poinformować Administratora, że nie życzy sobie, aby jego dane osobowe były wykorzystywane w celu nawiązywania dalszych kontaktów. Administrator zobowiązuje się uszanować wolę Użytkownika. Chcąc skorzystać z powyższych uprawnień należy przesłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres email info@codeforia.com

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
Użytkownik może również zablokować informacje cookie w swojej przeglądarce.

bottom of page