top of page

Wczytywanie w Pythonie


Wczytywanie

Wstęp

Do tej pory pisaliśmy programy, które wykonywały obliczenia i wypisywały wynik na ekranie. Odbywało się to bez interakcji z użytkownikiem. W tej lekcji dowiemy się, jak umożliwić komunikację w obie strony, tak aby użytkownik mógł przekazać dane do programu, a program potrafił na nie odpowiedzieć. Informacje, które użytkownik podaje po uruchomieniu programu, nazywamy "wejściem", a wypisany wynik - "wyjściem".


Wczytywanie

Wczytywanie wykonujemy za pomocą funkcji input(), która oczekuje od użytkownika wpisania jednego wiersza tekstu. Po wczytaniu danych program realizuje kolejne instrukcje. Najczęściej wczytane dane zapisujemy w zmiennej. Na przykład, program:


napis = input()
print(napis + napis)
 

wczyta jeden wiersz, a następnie wypisze wczytany napis dwa razy na ekran. Wartość pobierana przez funkcję input jest napisem. Zmianę na inny typ możemy wykonać za pomocą konwersji. Przykładowo program:


liczba = int(input())
print(2 * liczba)
 

wczyta napis, przekonwertuje go na liczbę i wypisze jej dwukrotność.

 

Trenuj z nami!

example lesson on codeforia

Pisanie programów jest bardzo ważnym elementem nauki programowania. Możesz to robić rozwiązując zadania (mikroprojekty) dostępne na naszej platformie edukacyjnej Codeforia. Rozwiązania są sprawdzane automatycznie, a po chwili od wysłania kodu dowiesz się, czy jest ono poprawne, czy wymaga zmian. Zapraszamy również na regularne zajęcia online, gdzie będziesz mógł/mogła rozwijać się pod okiem doświadczonego trenera.

Zobacz nasze dostępne kursy.


Comments


Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

bottom of page