top of page

TOP 10 tematów do konkursu Logia


Przedstawiamy 10 popularnych tematów, które pojawiają się na konkursie Logia. Do każdego tematu wybraliśmy przykładowe zadanie. W ramach przygotowań do konkursu zachęcamy do zapoznania się z poniższymi tematami. Ważne elementem treningu jest rozwiązywanie zadań, dlatego polecamy spróbować rozwiązać poniższe zadania.

1. Rysowanie

Podczas pierwszego i drugiego etapu pojawiają się zadania na rysowanie. Uczniowie korzystając z modułu Turtle mają za zadanie odwzorować podany w treści obrazek.

Dywan (etap 1. Logia 2022)

2. Geometria

Znajomość podstaw geometrii jest pomocna w rozwiązywaniu zadań na rysowanie. W szczególności obliczanie długości boków oraz wartości kątów.

Wiatrak (etap 1. Logia 2021)

3. Szyfrowanie

Warto powtórzyć kodowanie i odkodowywanie tekstów za pomocą szyfru podstawieniowego oraz przestawieniowego.

Szyfr kolumnowy (etap 2. Logia 2022)

​4. Operacje na liczbach

Znajomość odczytania pierwszej lub ostatniej cyfry liczby może być pomocna podczas konkursu. Przykładowo w zadaniach, w których szukamy liczb o podanych własnościach, np. liczb, w których suma cyfr jest równa ich iloczynowi.

Liczby (etap 2. Logia 2020)

5. Sortowanie

W wielu zadaniach łatwiej i efektywniej jest przetwarzać dane, gdy są one uporządkowane. Warto zatem rozważyć posortowanie danych w pierwszy kroku. Listę liczb możemy posortować używając polecenia lista.sort().

Wagi napisów (etap 2. Logia 2021)

6. Palindromy i anagramy

Palindrom to napis, który czytany od przodu i od tyłu jest taki sam. Przykładami palindromów są: 'kajak', 'ala' i 'radar'. Anagramy to słowa, które mają ten sam zestaw liter np. 'bark' i 'krab'.

Palindromy (etap 2. Logia 2020)

7. Podzielność liczb

Podzielność liczb jest podstawowym zagadnieniem teorii liczb. Badając własności liczb często sprawdzamy czy liczba jest pierwsza (posiada dokładnie dwa dzielniki).

Liczby sfeniczne (etap 3. Logia 2023)

8. Systemy liczbowe

Na co dzień korzystamy z dziesiętnego systemu liczbowego. Natomiast komputery przechowują liczby w systemie binarnym. Są też inne systemy liczbowe np. czwórkowy, ósemkowy, szesnastkowy.

Kod binary Fibonacciego (etap 3. Logia 2022)

9. Listy dwuwymiarowe

Przetwarzanie wielowymiarowych danych jest częstym elementem zadań. Takie dane mogą być przechowywane np. jako listy list.

Arkusz kalkulacyjny (etap 3. Logia 2023)

10. Przeglądanie grafu

Grafy to obiekty składające się z wierzchołków i krawędzi między nimi. Mogą one przedstawiać na przykład drogi, mapy lub relacje między danymi. Do poruszania się po grafie używamy algorytmu DFS (przeszukiwanie w głąb) lub BFS (przeszukiwanie wszerz).

System powiadamiania (etap 3. Logia 2019 SP)

Jeśli chcesz poznać więcej tematów oraz wspólnie rozwiązać zadania zapraszamy na kurs Logia. Jeśli masz pytania, jesteśmy dla Ciebie dostępni mailowo lub telefonicznie. Chętnie pomożemy przygotować indywidualny plan treningowy.


Comments


Commenting has been turned off.

Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

bottom of page