top of page

Python - operatory arytmetyczne

Operatory arytmetyczne


Wstęp


W tym artykule poznamy operacje arytmetyczne (np. dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) oraz działania na napisach (np. sklejenie).Operatory arytmetyczne

Python umożliwia wykonywanie działań arytmetycznych. W poniższych przykładach działania umieszczamy w instrukcji print, aby ich wyniki zostały wyświetlone na ekranie. W dalszych lekcjach dowiemy się, jak przechowywać wyniki działań w pamięci komputera.


Większość operatorów arytmetycznych powinna być wam już znana, np. z użytkowania kalkulatora. Część jednak może okazać się nowa.


Dodawanie (+)

Zacznijmy od dodawania. Załóżmy, że chcemy obliczyć 5 + 7 i wynik zobaczyć na ekranie. Możemy to zrobić w następujący sposób:


print(5 + 7)
 

Wówczas program wypisze


12
 

Najpierw zostało wykonane działanie, a dopiero potem wynik został wypisany. Zauważmy, że wyrażeń matematycznych nie zapisujemy w cudzysłowie w przeciwieństwie do tekstów. Przykładowo:


print("5 + 7")
 

wypisze:


5 + 7
 

Odejmowanie (-)

Wynikiem działania 5 - 7 jest -2. Na przykład:


print(5 + 7)
 

wypisze na ekran:


-2
 

Mnożenie (*)

Wynikiem działania 5 * 7 jest 35. Tak więc instrukcja:


print(5 * 7)
 

wypisze na ekran:


35
 

Potęgowanie (**)

Wynikiem działania 2 ** 4 (czyli dwa do potęgi czwartej jest 16. Przykładowo:


print(2 ** 4)
 

wypisze na ekran:


16
 

a


print(16 ** 0.5)
 

wypisze na ekran:


4
 

Pierwszy raz w naszych przykładach pojawiła się liczba niecałkowita. Do oddzielenia części ułamkowej służy kropka. Zauważmy, że podnosząc liczbę do potęgi 0.5, obliczamy pierwiastek kwadratowy z danej liczby.


Dzielenie (/)

Wynikiem działania 5 / 2 jest 2.5. Przykładowo:


print(5 / 2)
 

wypisze na ekran:


2.5
 

Dzielenie całkowitoliczbowe (//)

Możemy również wykonać dzielenie z resztą, wówczas wynikiem jest liczba całkowita (wynik dzielenia zaokrąglony w dół) - takie działanie nazywamy dzieleniem całkowitoliczbowym. Przykładowo, 13 // 3 jest równe 4, a reszta wynosi 1, ponieważ 13 = 3 * 4 + 1.


print(13 // 3)
 

wypisze na ekran:


4
 

Wynikiem działania -10 // 3 jest -4 (wynik został zaokrąglony w dół).


print(-10 ** 3)
 

wypisze na ekran:


-4
 

Reszta z dzielenia, modulo (%)

Operatorem służącym do obliczania reszty z dzielenia całkowitoliczbowego jest %. Na przykład:


print(13 % 3)
 

da na ekranie:


1
 

Kolejność wykonywania działań

W działaniach, które mają więcej niż jeden operator, obowiązuje kolejność wykonywania działań zgodna z zasadami matematyki. Najwyższy priorytet ma potęgowanie. Następnie mnożenie, dzielenie oraz modulo. Najniższy priorytet ma dodawanie i odejmowanie. Działania o tym samym priorytecie wykonujemy od lewej do prawej. Na przykład, w wyniku wykonania instrukcji:


print(6 % 4 + 2**3 * 4 // 2 - 5)
 

na ekranie zobaczymy:


13
 

Najpierw było obliczone potęgowanie 2**3, co dało: 6 % 4 + 8 * 4 // 2 - 5. Następnie operacje modulo, mnożenie i dzielenie: 2 + 16 - 5, a na końcu dodawanie i odejmowanie. Wynik to 13.

Używając nawiasów, można wymusić inną kolejność wykonywania działań. Działanie, które jest w nawiasie, ma najwyższy priorytet (zostaje wykonane jako pierwsze). Jeśli mamy wiele nawiasów, najpierw zostanie wykonane to o największym zagnieżdżeniu, czyli takie, które wewnątrz nie ma innych nawiasów.


Przykładowo, w wyniku wykonania instrukcji:


print(2 + 2 * 2)
print((2 + 2) * 2)
print((1 + 1) * ((7 + 3) // (1 + 2)))
 

na ekranie zobaczymy:


6
8
6
 

W trzecim przykładzie odpowiedzią jest 6, ponieważ po wykonaniu obliczeń w najbardziej zagnieżdżonych nawiasach otrzymamy 2 (10 // 3) = 2 * 3 = 6.


Działania na słowach


Sklejenie słów, czyli konkatenacja (+)

Połączenie dwóch słów odbywa się za pomocą operatora (+). Na przykład:


print("Code" + "foria")
 

da na ekranie:


Codeforia
 

Mnożenie słów (*)

Do wielokrotnego powtórzenia tekstu możemy wykorzystać operator (*). Jednym argumentem tego działania jest tekst, drugim liczba, która oznacza, ile razy chcemy powtórzyć dany tekst. Argumenty podajemy w dowolnej kolejności. Przykładowo:


print(10 * "+")
 

lub


print("+" * 10)
 

wypisze na ekran:


++++++++++
 
 

Trenuj z nami!

example lesson on codeforia

Pisanie programów jest bardzo ważnym elementem nauki programowania. Możesz to robić rozwiązując zadania (mikroprojekty) dostępne na naszej platformie edukacyjnej Codeforia. Rozwiązania są sprawdzane automatycznie, a po chwili od wysłania kodu dowiesz się, czy jest ono poprawne, czy wymaga zmian. Zapraszamy również na regularne zajęcia online, gdzie będziesz mógł/mogła rozwijać się pod okiem doświadczonego trenera.

Zobacz nasze dostępne kursy.

Commenti


Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

bottom of page