top of page

Egzamin maturalny z informatyki w 2024 roku


matura z informatyki 2024

W roku szkolnym 2022/2023, uczniowie czteroletniego liceum po raz pierwszy przystąpili do matury z informatyki w nowej formule 2023. W tym artykule przedstawimy najważniejsze informacje o nowej formie egzaminu maturalnego z informatyki, jakie są różnice w stosunku do poprzedniej formuły egzaminu z lat 2015-2023, a także czego można spodziewać się na nadchodzącym egzaminie maturalnym w 2024 roku.


Forma egzaminu

Egzamin maturalny z informatyki w formule 2015 zdawany przez uczniów trzyletniego liceum składał się z dwóch części: teoretycznej (pisemnej) oraz praktycznej (z użyciem komputera). Część teoretyczna trwała 60 minut, po której rozpoczynała się część praktyczna trwająca 150 minut, poprzedzona krótką przerwą.

Obecnie obowiązujący egzamin maturalny w nowej formule 2023 trwa 210 minut bez przerwy i składa się z jednego arkusza, który łączy dawną część teoretyczną i praktyczną. Podczas rozwiązywania matury przez cały czas można korzystać z komputera i dostępnego na nim oprogramowania.

Zadania na egzaminie

W arkuszu maturalnym w nowej formule 2023 znajdziemy zarówno zadania teoretyczne, wymagające rozwiązania pisemnie i zapisania odpowiedzi w arkuszu, jak również zadania praktyczne, rozwiązywane na komputerze przy użyciu dostępnego oprogramowania.

W nowej formule egzaminu zadania teoretyczne nie uległy zmianie - wśród zadań pisemnych w arkuszu znajdują się dwa zadania z teorii programowania, wymagające analizy przedstawionego algorytmu oraz napisania własnego programu rozwiązującego podany problem, jak również krótkie zadania zamknięte dotyczące zagadnień teoretycznych.


Zestaw zadań praktycznych składa się z zadań sprawdzających umiejętności programowania oraz korzystania z pakietu biurowego. Wśród zadań rozwiązywanych z użyciem komputera znajduje się zadanie z arkusza kalkulacyjnego, zadanie z baz danych oraz dwa zadania z programowania. Najważniejszą różnicą, w stosunku do starej formuły 2015, jest dodatkowe, drugie zadanie praktyczne z programowania, które może również być połączone z podpunktami teoretycznymi.

Arkusz kalkulacyjny

Zadanie z arkusza kalkulacyjnego polega na analizie, przetwarzaniu i podsumowywaniu informacji. Sprawdzane są również umiejętności symulowania danych na podstawie podanych zasad i wyciągania na tej podstawie wniosków. Przy rozwiązywaniu zadania z arkusza kalkulacyjnego możemy wykorzystać program Microsoft Excel lub LibreOffice/OpenOffice Calc.

W zadaniach z arkusza kalkulacyjnego nie ma różnic pomiędzy nową formułą 2023 a starą formułą 2015.


Bazy danych

Zadanie z baz danych sprawdza umiejętności tworzenia kwerend w celu poszukiwania, przetwarzania i podsumowywania informacji zapisanych w bazie danych. Przy rozwiązywaniu zadania z baz danych możemy wykorzystać program Microsoft Access lub LibreOffice/OpenOffice Base, możemy również napisać kwerendy w języku SQL.


W nowej formule 2023 zadanie z baz danych zostało rozszerzone o część sprawdzającą znajomość języka SQL, w której musimy ręcznie zapisać w arkuszu zapytanie SQL wyszukujące żądane informacje na podstawie przykładowej bazy danych. Dla porównania, w starej formule egzaminu zadania dotyczące języka SQL ograniczały się zazwyczaj do zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru.

Programowanie

Programowanie i algorytmy są bardzo istotnym zagadnieniem na maturze z informatyki. W nowej formule 2023 około 60% punktów możliwych do zdobycia na egzaminie przysługuje za zadania z programowania i algorytmiki. Są to zadania zarówno praktyczne, wymagające napisania programu rozwiązującego podany problem, jak i teoretyczne, polegające na analizie podanego algorytmu lub stworzeniu własnego rozwiązania w oparciu o poznane algorytmy.


W zadaniach praktycznych nasze programy możemy zapisać w języku C++, Python lub Java. Od 2024 roku nie będzie można już wybrać Pascala jako zdawany język programowania. Natomiast w zadaniach pisemnych nasze rozwiązania możemy zapisać w formie pseudokodu lub wybranego przez nas języka programowania.

Szczególne zasady obowiązujące w 2024 roku

Egzamin maturalny w 2023 i 2024 roku jest przeprowadzany na podstawie specjalnych wymagań egzaminacyjnych. W przypadku matury z informatyki podstawa programowa została ograniczona przede wszystkim pod względem zagadnień teoretycznych (błędy numeryczne, szyfrowanie, hashowanie), jak również poszczególnych problemów i metod algorytmicznych (geometria obliczeniowa, problem wydawania reszty, metoda Monte Carlo).


Drugą ważną zmianą na maturze, obowiązującą jednak dopiero od 2025 roku, jest próg zdawalności egzaminu - każdy maturzysta będzie musiał uzyskać wynik 30% lub wyższy z co najmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, aby zdać egzamin maturalny. Warto pamiętać, że ten próg nie obowiązuje w 2024 roku, a do zdania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024 wystarczy uzyskać co najmniej 30% z przedmiotów obowiązkowych i jedynie przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego, przykładowo z informatyki.

Podsumowanie

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie opisanych w artykule zmian, których możesz spodziewać się na egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 roku (w ramach nowej formuły 2023).

  • Egzamin trwa 210 minut i składa się z jednego arkusza, łączącego dawną część teoretyczną i praktyczną.

  • Zadania z programowania i algorytmiki stanowią około 60% możliwych do uzyskania punktów. W arkuszu znajdują się dwa zadania praktyczne z programowania.

  • Zadanie z baz danych jest rozszerzone o podpunkty wymagające napisania kwerendy w języku SQL.

  • W 2024 r. obowiązuje ograniczony zakres wymagań i nie ma progu zdawalności egzaminu.


Mamy nadzieję, że ten artykuł przybliżył Ci najważniejsze informacje o maturze z informatyki w 2024 roku. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak dobrze przygotować się do nadchodzącego egzaminu, zapraszamy Cię do przeczytania artykułu 8 wskazówek jak przygotować się do matury z informatyki. Jeżeli interesuje Cię przygotowanie do egzaminu z informatyki w ramach kursu maturalnego, serdecznie zapraszamy Cię na nasz roczny kurs do matury z informatyki, który rozpoczyna się we wrześniu. Zapraszamy również na 2-dniowe intensywne zajęcia powtórkowe z matury z informatyki, w ramach których odbędą się warsztaty praktyczne i przegląd najważniejszej teorii.

Źródła CKE:

  1. Informator o egzaminie maturalnym w formule 2023.

  2. Wymagania egzaminacyjne w 2023 i 2024 roku.

  3. Komunikat o dostępnych systemach operacyjnych, programach użytkowych i językach programowania.

Комментарии


Комментарии отключены.

Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

bottom of page