top of page

Python - wypisywanie


Wypisywanie


Wstęp

W tym artykule dowiemy się, jak wyświetlać informacje na ekranie. Zaczniemy od wypisywania tekstów złożonych z liter, cyfr oraz innych symboli.


print

Wiele nazw instrukcji w Pythonie pochodzi od słów w języku angielskim - jest to pomocne podczas pisania oraz czytania kodu. Na przykład, instrukcja wypisania nazywa się print. Po słowie print w nawiasach okrągłych podajemy, co ma zostać wypisane na ekran. Tekst należy podać w cudzysłowie. Przykładowo:


print("Codeforia")
 

wypisze na ekran:


Codeforia
 

a


print("Programowanie jest fajne! :)")
 

wypisze na ekran:


Programowanie jest fajne! :)
 

Znak nowej linii

Przejście do nowej linii (potocznie enter) zapisujemy jako \n (zbitka dwóch znaków). Przykładowo:


print("Code\nfor\nia")
 

wypisze na ekran:


Code
for
ia
 

Parametr end

Program może zawierać wiele instrukcji. Piszemy je wtedy w oddzielnych wierszach. Przykładowo:


print("Jeden")
print("Dwa")
print("Trzy")
 

wypisze:


Jeden
Dwa
Trzy
 

Zauważmy, że domyślnie po wykonaniu instrukcji następuje przejście do nowego wiersza. Ten sam rezultat uzyskalibyśmy, uruchamiając kod:


print("Jeden\nDwa\nTrzy")
 

Możemy sami zdecydować, co ma zostać wypisane po wykonaniu instrukcji, zamiast domyślnego końca wiersza (\n). Wystarczy podać wartość parametru end. Na przykład:


print("Jeden", end="$")
print("Dwa", end="?")
print("Trzy", end="*")
 

wypisze komunikaty zakończone kolejno znakami $, ? oraz *:


Jeden$Dwa?Trzy*
 

Parametr end umieszczamy za tekstem, który chcemy wypisać.

 

Trenuj z nami!

example lesson on codeforia

Pisanie programów jest bardzo ważnym elementem nauki programowania. Możesz to robić rozwiązując zadania (mikroprojekty) dostępne na naszej platformie edukacyjnej Codeforia. Rozwiązania są sprawdzane automatycznie, a po chwili od wysłania kodu dowiesz się, czy jest ono poprawne, czy wymaga zmian. Zapraszamy również na regularne zajęcia online, gdzie będziesz mógł/mogła rozwijać się pod okiem doświadczonego trenera.

Zobacz nasze dostępne kursy.

Comments


Kursy programowania dla dzieci i młodzieży.

bottom of page