top of page

Kurs maturalny z informatyki 

online | 35 zł za godz. lek. | start kursu: wrzesień'23

Kurs jest przygotowaniem do egzaminu maturalnego z informatyki dla Uczniów szkół ponadpodstawowych. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziemy na rozwiązywanie zadań z wyjaśnieniem niezbędnej wiedzy teoretycznej.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

 • W każdym miesiącu odbywa się około 8 godzin zajęć. 

 • Najbliższy kurs startuje we wrześniu 2023.

 • Grupa liczy od 8 do 12 osób.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy z prowadzącym zajęcia.

OMAWIANE TEMATY

Kurs jest podzielony na 4 bloki:

 • Teoria

  • Komputer i jego części.

  • Sieci komputerowe (terminologia, topologie sieci, protokół IP, obliczenia związane z adresami IP, maskami podsieci, adresem sieci).

  • Grafika komputerowa (podstawowe modele barw, własności grafiki rastrowej i wektorowej, podstawowe formaty plików graficznych).

  • Bezpieczeństwo (zagadnienia przestępczości komputerowej).

  • Licencje, normy prawne związane z rozpowszechnianiem programów komputerowych.

  • Złożoność obliczeniowa i pamięciowa algorytmów, własności algorytmów.

  • Zapis algorytmu w postaci pseudokodu, listy kroków lub za pomocą języka C++.

  • Błędy numeryczne obliczeń, błąd względny i bezwzględny.

  • Odwrotna notacja polska.

 • Programowanie i algorytmika

  • Podstawowe konstrukcje programistyczne w języku C++ lub Python (pętle, warunki, funkcje, tablice jedno i wielowymiarowe, instrukcje wejścia i wyjścia, operacje na plikach).

  • Rekurencja, podejście zachłanne, metoda „dziel i zwyciężaj”.

  • Systemy liczbowe (m.in. system dwójkowy, szesnastkowy), zamiana liczb pomiędzy systemami, schemat Hornera.

  • Liczby pierwsze i doskonałe, rozkładanie liczby na czynniki pierwsze, NWD i NWW (algorytm Euklidesa), liczby Fibonacciego.

  • Algorytmy sortowania (bąbelkowe, przez wybór, przez wstawianie, przez scalanie, szybkie, kubełkowe).

  • Algorytmy numeryczne (obliczanie wartości pierwiastka kwadratowego, wyznaczanie miejsc zerowych funkcji, obliczanie pola obszarów zamkniętych).

  • Algorytmy tekstowe, palindromy, wyszukiwanie wzorca w tekście.

  • Algorytmy szyfrowania (takie jak szyfr Cezara, przestawieniowy).

 • Arkusz kalkulacyjny

  • Importowanie danych do arkusza kalkulacyjnego w programie Excel.

  • Wykorzystywanie wbudowanych formuł.

  • Budowanie złożonych formuł, wykorzystywanie formuł warunkowych.

  • Przetwarzanie i analiza danych, odpowiadanie na zapytania.

  • Tworzenie symulacji, zapisywanie algorytmów.

  • Tworzenie wykresów, obrazowanie zależności funkcyjnych.

  • Funkcje bazodanowe.

 • Bazy danych

  • Importowanie danych do bazy danych w programie Access.

  • Projektowanie relacyjnej bazy danych, tworzenie tabel i relacji pomiędzy nimi.

  • Tworzenie zapytań, kwerend i raportów.

  • Wyszukiwanie danych poprzez odwrócenie problemu, wyjątki.

  • Agregowanie danych.

  • Kwerendy krzyżowe.

  • SQL (składnia, tworzenie zapytań).
    

Każdy z bloków składa się z praktycznych przykładów rozwiązywanych na zajęciach, a także zadań domowych do samodzielnych ćwiczeń.

WYKŁADOWCY I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych korepetytorów, finalistów i laureatów byłych olimpiad (średni wynik kadry z egzaminu maturalnego wynosi 98%). Zajęcia grupowe odbywają się online lub stacjonarnie w śródmieściu Warszawy, al. Jerozolimskie 81 (budynek Central Tower koło Złotych Tarasów), w zależności od preferencji Uczniów oraz obostrzeń epidemiologicznych.

bottom of page