top of page

Wakacyjny tygodniowy kurs programowania Python

Warszawa, ul. Nowogrodzka 73 | koszt: 950 zł | termin warsztatów: 3-7 lipiec 2023 (10:00-14:00)

DLA KOGO?

 • Uczniowie 6-8 klasy szkoły podstawowej.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

Zajęcia prowadzą aktywni programiści oraz byli Olimpijczycy, którzy z zaangażowaniem dzielą się pasją do programowania. Podczas zajęć będziemy korzystali z innowacyjnej platformy Codeforia. Wykwalifikowani trenerzy zadbają, aby każdy uczeń mógł rozwijać się w swoim tempie.

PLAN KURSU

Dzień 1: Obliczaj wyrażenia arytmetyczne. Poznaj działanie kalkulatora.

 • Instrukcja wypisania.

 • Operatory arytmetyczne.

 • Zmienne.

 • Wczytywanie.

 

Dzień 2: Steruj przebiegiem programu. Poznaj jak działa weryfikacja hasła.

 • Instrukcja warunkowa ‘if’.

 • Operatory porównania.

 • Operatory logiczne.

 

Dzień 3: Powtarzaj instrukcje wielokrotnie.

 • Pętla while.

 • Pętla for.

 

Dzień 4: Przechowuj i modyfikuj duże ilości danych.

 • Listy.

 

Dzień 5: Przechowuj ciągi znaków. Zapisuj imiona, adresy, komunikaty.

 • Napisy.

 • Znaki.
   

Po ukończonym kursie uczniowie będą w stanie rozwiązać niektóre zadania z Olimpiady Informatycznej Juniorów oraz konkursu Logia. Zainteresowanych dalszym rozwojem zapraszamy do regularnej nauki od września. Każdy uczeń otrzyma indywidualną rekomendację odnośnie dalszej nauki.

BONUS

Wszyscy uczniowie dostaną bezpłatny miesięczny dostęp do platformy Codeforia z dodatkowymi lekcjami i zadaniami do rozwiązania.

WYKŁADOWCY I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone będą przez trzech doświadczonych korepetytorów, finalistów i laureatów byłych olimpiad:

Zajęcia odbędą się stacjonarnie w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73.

bottom of page