top of page

Olimpiada Informatyczna

dla licealistów (OI)

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową adresowaną do uczniów szkół średnich, przeprowadzaną corocznie pod egidą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Laureaci i finaliści Olimpiady (około 100 osób) są przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne we wszystkich najlepszych uczelniach w kraju. Więcej informacji na stronie: www.oi.edu.pl

Juniorów (OIJ)

Olimpiada Informatyczna Juniorów jest olimpiadą przedmiotową. Laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani do wybranej przez siebie publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od innych kryteriów kwalifikacyjnych. Więcej informacji na stronie: www.oij.edu.pl

logo_oi.png
logo_oi.png
logo_oij.png

Konkurs Logia

Konkurs Informatyczny LOGIA dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych jest konkursem przedmiotowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Laureaci konkursu są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty (automatycznie maksymalny wynik). Więcej informacji na stronie: logia.oeiizk.waw.pl/

logia.png

Kursy przygotowujące do Olimpiady i konkursu Logia

Dołącz do grona olimpijczyków!

bottom of page