top of page

Kurs matematyki olimpijskiej

online | 35 zł za godz. lek. | start kursu: 22.10 (poniedziałki 17:30-19:00 lub soboty 14:00-15:30)

Kurs matematyki olimpijskiej jest skierowany do Uczniów przygotowujących się do Olimpiady Matematycznej Juniorów. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziemy na rozwiązywanie zadań, rozwijanie logicznego myślenia oraz niestandardowe podejście do zadań.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

 • W każdym miesiącu odbywa się około 8 godzin warsztatów.

 • Najbliższy kurs startuje 22 października (zajęcia odbywają się w soboty 14:00-15:30). 

 • Grupa liczy od 6 do 12 osób.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy z prowadzącym zajęcia.

OMAWIANE TEMATY

Przykładowe zagadnienia:

 1. Podzielność liczb całkowitych i kongruencje.

 2. Izometrie, czyli geometria dynamicznie.

 3. Grafy, relacje, turnieje.

 4. Wzory skróconego mnożenia i ich zastosowania.

 5. Zasada szufladkowa Dirichleta.

 6. Kombinatoryka - metody zliczania.

 7. Przystawanie trójkątów i jego zastosowania.

 8. Tw. Pitagorasa.

 9. Pole wielokąta. 

 10. Geometria sześcianu.

 11. Liczby pierwsze.

 12. Równania diofantyczne.

 13. Zadania nietypowe.

 

W czasie warsztatów rozwiązujemy i szczegółowo omawiamy zadania z byłych olimpiad i konkursów matematycznych.

WYKŁADOWCY I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych korepetytorów, finalistów i laureatów byłych olimpiad. Aktualnie zbieramy zapisy do grupy, którą będzie prowadził Filip Majewski. Zajęcia grupowe odbywają się online.

bottom of page