Kurs matematyki olimpijskiej

Warszawa, Śródmieście | 30 zł za godz. lek. | start kursu: 13.09 (poniedziałki 17:30-19:00)

Kurs matematyki olimpijskiej jest skierowany do Uczniów przygotowujących się do Olimpiady Matematycznej Juniorów. Podczas zajęć szczególny nacisk kładziemy na rozwiązywanie zadań, rozwijanie logicznego myślenia oraz niestandardowe podejście do zadań.

CO MUSISZ WIEDZIEĆ?

 • W każdym miesiącu odbywa się około 8 godzin warsztatów.

 • Najbliższy kurs startuje 13 września (zajęcia odbywają się w poniedziałki 17:30-19:00). 

 • Grupa liczy od 6 do 12 osób.

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy z prowadzącym zajęcia.

OMAWIANE TEMATY

Przykładowe zagadnienia:

 1. Podzielność liczb całkowitych i kongruencje.

 2. Izometrie, czyli geometria dynamicznie.

 3. Grafy, relacje, turnieje.

 4. Wzory skróconego mnożenia i ich zastosowania.

 5. Zasada szufladkowa Dirichleta.

 6. Kombinatoryka - metody zliczania.

 7. Przystawanie trójkątów i jego zastosowania.

 8. Okrąg Eulera i okolice.

 9. Geometria sześcianu.

 10. Liczby pierwsze.

 11. Równania diofantyczne.

 12. Zadania nietypowe.

 

W czasie warsztatów rozwiązujemy i szczegółowo omawiamy zadania z byłych olimpiad i konkursów matematycznych.

WYKŁADOWCY I MIEJSCE ZAJĘĆ

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych korepetytorów, finalistów i laureatów byłych olimpiad. Zajęcia grupowe odbywają się aktualnie online, w przyszłości zajęcia stacjonarne w śródmieściu Warszawy, al. Jerozolimskie 81 (budynek Central Tower koło Złotych Tarasów).